Genel Denetleme Kurulumuz

Genel Denetleme Kurulu Başkanı
Serkan TENK

Genel Denetleme Kurulu Üyesi
Galip Bektaş GÜVENÇ

Genel Denetleme Kurulu Üyesi
Şahin ATASEVER