HOŞ GELDİNİZ..! GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTINIZ

AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ
ISPARTA DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İZMİR DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

İZMİR DEVLET TİYATROSU
İZMİR DEVLET TÜRK DÜNYASI DANS VE MÜZİK TOPLULUĞU

İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 122. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ŞANLI URFA GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
’nda çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız Sendikamız TÜRK-İŞ Güvenlik-İş çatısı altında birleşti. Özel Güvenlik Görevlilerinin etkili sendikası Güvenlik-İş ailemize katılan yeni üyelerimize Hoş Geldiniz diyoruz.

Üyelerimize ekonomik, sosyal ve idari bakımdan katkı sağlamak adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz başlayacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sendikamız Genel Teşkilat Sekreteri Caner Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik-İş Sendikası olarak Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin çalıştığı tüm alanlarda örgütlenmenin tek yürek olmanın gururunu yaşıyoruz, özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız hızla Güvenlik-İş Sendikamızda birleşiyor, örgütlenme çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde sonuç alarak ilerliyor. Biz birlikte güçlüyüz anlayışıyla tüm özel güvenlik görevlilerinin sesi olmak ve iş hayatında karşılaştıkları sorunların çözümü için birlikte mücadele edeceğiz; tüm özel güvenlik arkadaşlarımızı e-devlet sistemi üzerinden 345 kodlu Güvenlik-İş Sendikamıza birleşmeye, birlik olmaya çağırıyoruz denildi.

SENDİKAMIZDAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET

Güvenlik-İş Sendikamız Genel Sekreteri Ahmet Durcuk ve Ankara Bölge Şube Başkanımız Galip Bektaş Güvenç, Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Pınar ve Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Nurullah Metin Can‘ı ziyaret etti. İş yeri Baş Temsilcimiz Şener Derin ve Temsilcimiz Haydar Yıldırım da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Güvenlik-İş Sendikamızın çalışmaları ve Çalışma Hayatı konularında görüş alışverişi yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreteri Pınar’a ve Genel Sekreter Can’a Taşerona Kadro süreci ile ilgili gündem değerlendirdikten sonra Hacettepe Üniversitesindeki Güvenlik Görevlisi meslektaşlarımızın sorun ve talepleri iletildi.

Genel Sekreterimiz Ahmet Durcuk’un ziyaret sonrası açıklaması şu şekilde:

“Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreteri Pınar’a ve Genel Sekreter Yardımcısı Can’a , Şahsım ve Güvenlik-İş Sendikamıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim.”

GENEL BAŞKANIMIZ, KARADENİZ’DE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ..!

 Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı, Trabzon Teşkilatımız ve Rize Teşkilatımız ile birlikte Karadeniz Bölgemizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Trabzon Havalimanı Başmüdürü Sayın Ahmet Aydın ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Adnan Er’i makamında ziyaret eden Genel Başkanımız Çağırıcı; Kurumlarda çalışan Özel Güvenlik Görevlisi üyelerimizin sorun ve taleplerini ileterek, çalışma hayatı ile ilgili istişarelerde bulundu.

Kadro süreci ile ilgili olarak hayırlı olsun dileklerini de ileten Genel Başkanımız, daha sonra üyelerimiz ile bir araya geldi…

Ziyaret sonrası açıklama yapan Güvenlik-İş Sendikamız Genel Başkanı Ömer Çağırıcı şunları kaydetti:

“Trabzon Havalimanı Başmüdürümüz Sayın Ahmet Aydın’a ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Adnan ER’e sendikamız Güvenlik-İş ve şahsımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.”

SGK’DAN İŞ KOLU TESCİLLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin olarak 2018/5 sayılı genelge yayınladı.

Kadroya geçirilecek sigortalıların işverenlerinin yapılan işe uygun iş kolu kodlu iş yeri dosyalarının olması halinde, sürekli işçi kadrosunda başlatacağı sigortalılara ait işe giriş bildirgesini en son 2/4/2018 tarihinde saat 23:59‘a kadar verebilecekleri bildirildi.

Genelgeye göre kurum bünyesinde çalışan Özel Güvenlik Görevlisinin ise uygun iş kolu kodu olmamasından dolayı “19. İş Kolunda Gösterilmesi” zorunluluğu getirildi.

Bu koşulu yerine getirmeyen Kurum ve Kuruluşlara idari para cezası kesileceği belirtildi…

1 MAYIS’TA HATAY’DAYIZ..!

Konfederasyonumuz TÜRK – İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay dün yaptığı açıklamada, “Bu yıl 1 Mayıs’ı Hatay’ da kutlayacağız” dedi.

Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs’ı Ankara’da kutlayan Konfederasyonumuzun bu yıl Hatay kararını almasındaki neden Mehmetçiğimizin sınır hattı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar oldu. TÜRK-İŞ Konfederasyonumuz Mehmetçikle el ele omuz omuza olmak için bu kararı aldığını halkımıza deklere etti.

Güvenlik-İş Sendikası olarak BİZ de Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in almış olduğu bu karara üyelerimiz Özel Güvenlik Görevlileri ile uyacağımızı ve 1 Mayıs’a tüm gücümüzle katılacağımızı duyuruyoruz!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!

YAŞASIN GÜVENLİK-İŞ!

YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının ödenmesine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bugün Resmi Gazete’de konuyla ilgili yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik şu şekilde:

“Sayı : 30376

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş işlemi yapılıncaya kadar ödenecek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası gereğince süresi uzatılan ihale sözleşmelerinden (aynı kapsamda başka bir yükleniciden doğrudan temin yoluyla karşılananlar dahil olmak üzere), 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılmış ve süresi söz konusu geçici 23 üncü maddenin birinci fıkrasında öngörülen geçiş işleminden önce ihale sözleşmesi ile birlikte sona eren toplu iş sözleşmeleri, kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar uygulanmaya devam edilir. Bu döneme ilişkin uygulanacak ücret zam oranları, Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki oranlar esas alınarak belirlenir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilir. Bunlardan kaynaklanan işçiliğe bağlı giderlerde oluşan artışlar kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak ödenir. Fiyat farkı kapsamında yapılacak ödemeler ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınır. Bu madde hükümleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki idareler bakımından da uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 24/12/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2015

29244

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/3/2015

29298

2-

13/10/2016

29856

3-

8/2/2017

29973

 
Atıfta bulunulan maddeler

375 sayılı KHK- geçici 23. madde 15. fıkra: Birinci fıkra kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleler iptal edilir. İhalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler feshedilmiş sayılır ve bu maddenin yayımı tarihini takip eden yılın başından başlamak üzere bir yıl içinde talep etmesi halinde yükleniciye; işleme konu edilen sözleşmeye ilişkin olarak noterde ödenen damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedeli dışındaki masraflar sözleşmeyi imzalayan idarece, Kamu İhale Kurumu geliri olarak alınan tutar Kamu İhale Kurumunca, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kağıt bedelleri ise tahsilatı yapan muhasebe birimi veya vergi dairesince iade edilir. Şu kadar ki yükleniciden tahsil edilen, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kağıt bedellerinin, beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gereken hallerde iade için bu alacakların vergi dairesine ödenmiş olması şartı aranır. Bu kapsamda yüklenici tarafından beyan edilen ancak ödenmeyen damga vergilerinin tahsilinden vazgeçilir. Yükleniciden tahsil edildiği halde ilgili vergi dairesine ödenmeyen ve yükleniciye iade edilen tutarlar, yükleniciye iade edildiğini gösterir belgenin ibrazı halinde vergi dairesince terkin edilir. Feshedilmiş sayılan sözleşmeler için yüklenici başka bir hak talebinde bulunamaz. Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. Ancak, mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanır. Bu fıkra hükümleri, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki idareler ve ihaleler bakımından kıyasen uygulanır.

4735 sayılı Kanun 8. madde 3. fıkra: 22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin, 22/9/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı hesaplanmasında 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.”

Bilindiği üzere, Sendikamız Güvenlik-İş bu düzenlemenin yapılması için daha önce hem kurumlara hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekli çağrıyı yapmıştı. ÇSGB’de sendikamıza görüş yazısını iletmişti.

Sendikamızın Şirketlere gönderdiği yazılar:

ÇSGB’nin gönderdiği görüş yazısı şu şekildeydi:

 

Detaylar netleştikçe siz değerli üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 

KAMU SPOTUMUZ YAYINDA..!

Türkiye’de ilk defa 19. İş Kolunda örgütlü bir Özel Güvenlik Sendikası Kamu Spotu yayınladı. “Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme” Kamu Spotumuz artık yayında…!
 

“Bizler doğdunuz hastaneden defnedildiğiniz mezarlıklara varana kadar yaşamınızın her anında sizlerle olan Özel Güvenlik Görevlileriyiz. Yani Beşikten Mezara sizlerleyiz.

Sabah kalkıp okula ya da işe gitmek için bindiğiniz metro istasyonlarının güvenliğini sağlayanlar da biziz, İş yerlerinizi ve okullarınızın güvenliğini sağlayan da biz!

Peki siz bizi görüyor musunuz?

Bizler sizin için sadece birer “güvenlikçi” miyiz yoksa Can, Mal ve Namusunuzu Koruyan Özel Güvenlik Görevlisi mi?

Biz size söyleyelim kim olduğumuzu.

Biz: Beşikten Mezara hayatın her anından sizlerin güvenliğini sağlayan Kardeşiniz, Oğlunuz ya da Arkadaşınız olan özel güvenlik görevlileriyiz.
 Bizleri daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Bizi sadece başınız sıkıştığında mı hatırlayacaksınız?

Olsun sadece o zaman bile olsa ne kadar zor şartlarda çalıştığımızı ve yeri geldiğinde sizler için kendi canımızı hiçe saydığımızı anlamanız yeterli.

Sizden bir şey istemiyoruz…

Sadece bizi “GÖRMEZDEN GELMEYİN” ve “HER YERDE” olduğumuzu bilin yeter.

Görmezden Gelme Özel Güvenlik Her Yerde!

Peki bizim farkındalığımız nasıl artacak?

Özel Güvenlik Görevlileri olarak sendikamız GÜVENLİK-İŞ’TE örgütlenerek haklarımızı savunan bizim farkımızda olan sendikaya üye olabiliriz.

Güvenli İş İçin GÜVENLİK-İŞ’i tercih etmenin vaktidir artık!”

Güvenlik-İş Sendikası olarak çalışma yaşamında bir çok zorlukla karşı karşıya gelen Özel Güvenlik Görevlileri için hazırladığımız bu filmimiz hayırlı olsun.

Dileriz bu kamu spotu bir başlangıç olur ve Özel Güvenlik mesleği toplum nezdinde hak ettiği değeri görmeye başlar….

GENEL BAŞKANIMIZ İSTANBUL’DA ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

Güvenlik-İş Sendikamız Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, İstanbul’da Özel Güvenlik görevlisi üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a giden Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı, İstanbul Anadolu Bölge Şubemizi ve İstanbul’da çalışan Özel Güvenlik Görevlisi üyelerimizi ziyaret etti

İstanbul PTT, Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, ve Ayasofya Müzesi’nde çalışan meslektaşlarımız ile görüşen Genel Başkanımız, kadro sürecinde olan üyelerimize hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra sendikamızın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Genel Başkanımız daha sonra üyelerimizin sorunlarını dinleyerek istişarelerde bulundu.

Genel Başkanımıza ziyaretlerinde İstanbul Anadolu Şube Başkanımız Ramazan Palak, Marmara Bölge Koordinatörümüz Kenan Karabulut ve İstanbul İl Temsilcimiz Mehmet Gazi Akgül eşlik etti.

 

GÜVENLİK-İŞ SENDİKAMIZ BÜYÜYOR

Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Diyarbakır Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu, Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi, Iğdır SGK İl Müdürlüğü, Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü, Diyarbakır ÇAYKUR Pazarlama Müdürlüğü, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Bingöl Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Bingöl Genç Belediyesi ’nde çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız Sendikamız TÜRK-İŞ Güvenlik-İş çatısı altında birleşti. Özel Güvenlik Görevlilerinin etkili sendikası Güvenlik-İş Ailemize, aramıza katılan yeni üyelerimize Hoş Geldiniz diyoruz.

Üyelerimize ekonomik, sosyal ve idari bakımdan katkı sağlamak adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz başlayacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sendikamız Genel Teşkilat Sekreteri Caner Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik-İş Sendikası olarak Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin çalıştığı tüm alanlarda örgütlenmenin tek yürek olmanın gururunu yaşıyoruz, özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız hızla Güvenlik-İş Sendikamızda birleşiyor, örgütlenme çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde sonuç alarak ilerliyor. Biz birlikte güçlüyüz anlayışıyla tüm özel güvenlik görevlilerinin sesi olmak ve iş hayatında karşılaştıkları sorunların çözümü için birlikte mücadele edeceğiz; tüm özel güvenlik arkadaşlarımızı e-devlet sistemi üzerinden 345 kodlu Güvenlik-İş Sendikamıza birleşmeye, birlik olmaya çağırıyoruz denildi.

KARS’TA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Genel Merkezimizi de ziyaret eden Kars Kafkas Üniversitesinde çalışan Özel Güvenlik Görevlileri, şirketlerinin PKK/PYD soruşturması yüzünden kadro hakkından yararlanamamıştı.

Kafkas Üniversitesi’nde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, taşeron çalışanların 696 sayılı KHK ile kadroya geçiş sürecinde yaşamış oldukları sorun UHD Bakanı Ahmet Arslan, Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı, Güvenlik-İş Sendikası Genel Merkezimiz ve Baş Hukuk Müşavirimiz Avukat Levent Atabay’ın büyük uğraşları sonucunda çözüldü.

Güvenlik-İş Sendikamız Genel Başkanı Ömer Çağırıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hayırlı Olsun KARS Kafkas Üniversitesi Özel Güvenlik Görevlileri..

82 Ailenin yüzü güldü, Şükürler Olsun…

Kars Kafkas Üniversitesi’nde görev yapan üyelerimiz, özel güvenlik görevlilerinin, taşeron çalışanların 696 sayılı KHK ile kadroya geçiş sürecinde yaşamış oldukları sorun Güvenlik-İş Sendikamız ve Ulaştırma Havacılık ve Denizcilik Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın büyük uğraşı ve ısrarı sonucunda çözüldü.

Üyelerimiz, Özel Güvenlik Görevlilerinin hakkını aramak adına başlattığımız mücadelede başta Güvenlik-İş Sendikamızın Baş Hukuk Müşaviri Avukat Levent Atabay’a, Hukuk Müşavirliğimize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’na ve Çalışma Genel Müdürümüz Sayın Nurcan Önder’e, Kars’ın evladı UDH Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’a, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne, Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterine ve emeği geçen herkese teşekkürler.

82 ailenin yüzü güldü…

Üyelerimiz, Özel Güvenlik Görevlisi kardeşlerime ve ailelerine işçi kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

İşçilerden açıklama

Yaşadıkları süreci daha önce basın birimimize aktaran Kafkas Üniversitesi işçileri, “Biz bu sürecin en başından beri sendikamıza güvendik ve sorunu çözeceklerine inandığımızı belirttik, şimdi görüyoruz ki sendikamızın ve baş hukuk müşavirliğinin çabaları sonucu bu mağduriyetimiz giderilmiş oldu.

Biz Kars Kafkas Üniversitesi Özel Güvenlik Görevlileri, başta Genel Başkanımız Sayın Ömer Çağırıcı, Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulumuz ve Sendikamızın Baş Hukuk Müşaviri Sayın Levent Atabay’a çok teşekkür ediyoruz. Sendikalı olmanın ve Güvenlik-İş üyesi olmanın farkını şimdi daha iyi hissettik. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz…

KAÜ Genel Sekreteri Alparslan Yüce de yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız ve çalışma arkadaşlarına, ekibine emeği geçen herkese teşekkürler. 82 ailenin yüzünü güldürdünüz teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz. Özel Güvenlik Görevlisi kardeşlerime ve ailelerine hayırlı olsun diyorum.” dedi.