Ordu Mevlüde Rıfat Poyraz Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı..

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ%60
 • EVLENME YARDIMI140 TL
 • ÇOCUK YARDIMI25 TL (HER AY)
 • SİLAH TAZMİNATIGÜNLÜK 2 TL
 • BAYRAM ÖDENEĞİ75 TL
 • YAKACAK YARDIMIAYLIK 30 TL
 • ÖĞRENİM YARDIMI
 • İLKOKUL İÇİN100 TL
 • ORTAOKUL İÇİN110 TL
 • LİSE VE DENGİ OKULLAR İÇİN120 TL
 • YÜKSEK OKULLAR VE ÜNİVERSİTE İÇİN (OKULUN NORMAL EĞİTİM SÜRESİ ARTI 1 YIL SÜRE İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE)140 TL
 • ÖLÜM YARDIMI
 • İŞÇİLERİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMLERİ HALİNDE1200 TL
 • İŞÇİLERİN NORMAL ÖLÜMLERİ HALİNDE800 TL
 • İŞÇİNİN ANA, BABA, EŞ VE ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜ HALİNDE300 TL
 • TABİİ AFET YARDIMI
 • İŞÇİLERİN YANGIN,DEPREM,SEL VE BENZERİ AFETLERDEN ZARAR GÖRMELERİ HALİNDE1000 TL'YE KADAR

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Ordu Valiliği Mevlüde Rıfat Poyraz Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı – Boztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti. arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

İhale 1 yılın altında olduğu için Toplu Sözleşme Kamu İşverenleri Sendikaları ile imzalanamamış olup, Kurum ve Şirket birlikte sorumludur.

06.06.2017 Gün ve E.2017/567, K.2017/1471 sayılı karar ilişikte gönderilerek toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplu iş sözleşmesi 01.01.2017 – 31.12.2017  tarihleri arasında yürürlükte olacaktır.

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe ilklerin sendikası olan Güvenlik İş Sendikası olarak üyelerimiz adına imzalanan toplu iş sözleşmesi Ordu Valiliği Mevlüde Rıfat Poyraz Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı – Boztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti. de çalışan tüm üyelerimize  ve özel güvenlik görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

Toplu iş sözleşmesinde çocuk yardımı, bayram yardımı, ölüm yardımı, evlilik yardımı, silah  tazminatı, ikramiye ve maaş ücret zammı belirlendi.

Buna göre üyelerimiz…

ÜCRET ZAMMI:

01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2017 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren % 4 yüzde dört oranında zam yapılmıştır.

01.07.2017-31.12.2017 Tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2017 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2017 tarihinden itibaren % 4 yüzde dört oranında zam yapılmıştır.

İKRAMİYE:

Toplu iş sözleşme kapsamında işçilere İkramiye olarak Şubat ve Ağustos aylarında 5’er günlük olmak üzere toplam 10 günlük (5*2=10), ücretleri tutarında ikramiye ödenir.

YEMEK YARDIMI:

İhale sözleşmesi veya şartnamesinde yemek yardımı öngörülmediği takdirde, fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde, karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5 TL yemek bedeli ödenir.

HASTALIK YARDIMI:

Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3(üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.

İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

İşçinin, iş yerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde iş yerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

Hizmet Süresi;

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün

15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün