POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan Postalar Halinde Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Güvenlik-İş Sendikası olarak verdiğimiz mücadelenin karşılığını aldık.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile ilgili Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı üyelerimiz ve  özel güvenlik görevlilerinin sorunu olan , kangren bir hal alan  postalar halinde çalışma  yönetmeliğinin değişmesi için  defalarca ilgili Bakanlıklara  sorunu ileterek bu sorunu çözeceğiz  demişti.
Çabalarımız, mücadelemiz sonuçsuz kalmayacak  size sendikamız GÜVENLİK-İŞ olarak ve şahsım olarak söz veriyorum diyen  Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı ve Güvenlik-İş Sendikamız  sözünü tuttu.
Kangren olan  sorun Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı’nın  Bakanlık nezdinde vermiş olduğu mücadele sonucunu verdi . Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı bu mücadeleyi verirken bayan özel güvenlik çalışanı arkadaşlarımızın gece çalışma sorununu da özel güvenliklerin haklı mücadelesine dahil ederek  Güvenlik-İş Sendikamıza ve özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza çifte zafer kazandırdı.

Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı Önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Olan Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Müezzinoğlu başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Julide Sarıeroğlu ve Bakanlık Bürokratlarına teşekkür etti.
Postalar halinde çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelikte  değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve  Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bu gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Güvenlik-İş Sendikası olarak tüm özel güvenlik görevlilerine ve üyelerimize postalar halinde çalışma yönetmeliğinin hayırlı olmasını diliyoruz.

NOT: 8 Saatlik çalışma sisteminde çalışan üyelerimiz ve özel güvenlik görevlileri 8 saatlik çalışma sisteminden memnun ise 8 saat üzerinden çalışmaya devam edebilecektir, ancak üyelerimiz ve özel güvenlik görevlilerinin geneli 12 saatlik çalışma sisteminin uygulanmasından yana olduğu için özel güvenlik sektöründe çalışanlar nezdinde oluşan büyük sorun çözüme kavuşmuş olmaktadır.

 

.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ YAYIMLANDI..!

Ordu’da  yetkili olduğumuz kurumda toplu iş sözleşmesi imzaladık.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Tesisleri Özel Güvenlik Alımı İşi BOZTEPE Özel Güv. Koruma. Ve Eğt. Hiz. Ltd.Şti. arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplu Sözleşmesi İçin;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/ordu-kamu-hastaneleri-birligi-genel-sekreterligi-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe ilklerin sendikası olan Güvenlik İş Sendikası olarak üyelerimiz adına imzalanan toplu iş sözleşmesinin Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan tüm üyelerimize  ve özel güvenlik görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yıllık ücretli izinlerin kullanımına ilişkin bu gün Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Bütün üyelerimizin bilgilerine sunulur.

               

Resmî Gazete Sayı : 30158
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

GENEL BAŞKANIMIZDAN MYK BAŞKANI CEYLAN’A ZİYARET

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI , MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu )Başkanı Adem CEYLAN’ı ziyaret ederek, özel güvenlik mesleği ve sektör hakkında istişarelerde bulundu.

MYK Başkanı Adem CEYLAN’da Genel Başkanımızın ziyaretinden  duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özel güvenlik mesleğinin hak ettiği yerlere getirilmesi için kendilerine düşeni yapacaklarını iletti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZ YAYIMLANDI..!

14 Ayrı Şehirde Yetkili Olduğumuz Kurumlarda Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık..!

Kocaeli, Afyon, Sakarya, Bursa, Çorum, Ardahan, Siirt, Bingöl, Şırnak Konya, Bartın, Amasya, Mersin, Hakkari’de yetkili olduğumuz kurumlarda toplu iş sözleşmesi imzaladık.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)Bilge Kor. ve Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd.Şt(Kocaeli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bağlı İl ve İlçe Tesisleri )ŞahdemÖzel Güvenlik Hiz. Ltd.Şti (TCDD İşletme Genel Müdürlüğü Afyon Beton Travers Fabrikası  Müdürlüğü )Bir Güvenlik ve Koruma Hiz.Tic.Ltd.Şti(Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü )Gelişim-1 Özel Güvenlik Ltd. Şti(EÜAŞ Genel Mdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü )Poligard Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti(EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret airesi başkanlığı İç Ticaret müdürlüğü Obruk HES İşletme Müdürlüğü)KAFKAS Güvenlik A.Ş(Ardahan valiliği ASP İl Müdürlüğü Ardahan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi )Arbed Özel Güv. Hiz.Ltd.Şti.(Siirt Valiliği gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü )BİNSAT Kor.ve Öz.Güv. Hiz. Tic.Ltd.Şti.(Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü)Kent Özel Güv.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti(Şırnak Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü )Kent Özel Güv.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti(Şırnak Üniversitesi  Rektörlüğü)Kök Özel Güv. Hiz.Ltd.şti(Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi )Sav özel Güv.Kor.Ve Eğt.Hiz.Ltd.Şti.(Bartın Üniversitesi Rektörlüğü )Amasya Kaçkar Özel Güvenlik Ltd.Şti.(Amasya Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)AR üv.Kor.ve Eğit. Hiz. Tic. A.Ş.(Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi)Tutku Özel Güvenlik hizmetleri Limited Şirketi(Hakkari Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)(Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı İşi)  İşletmeler adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Kocaeli Valiliği  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplu İş  Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/kocaeli-valilik-geclik-ve-spor-il-mudurlugu-ve-bagli-iller-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Kocaeli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bağlı İl ve İlçe Tesisleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi – Bilge Kor. ve Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd.Şti arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

TCDD İşletme Genel Müdürlüğü Afyon Beton Travers Fabrikası  Müdürlüğü Toplu İş  Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/tcdd-isletme-genel-mudurlugu-afyon-beton-travers-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-ŞahdemÖzel Güvenlik Hiz. Ltd.Şti. (TCDD İşletme Genel Müdürlüğü Afyon Beton Travers Fabrikası  Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü  Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/sakarya-et-kombinasi-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi-2

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Bir Güvenlik ve Koruma Hiz.Tic.Ltd.Şti. (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

EÜAŞ Bursa Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/euas-genel-mudurlugu-ticaret-dairesi-baskanligi-ic-tcaret-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Gelişim-1 Özel Güvenlik Ltd. Şti.( EÜAŞ Genel Mdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi)adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Obruk HES İşletme Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/euas-obruk-hes-isletme-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ) Poligard Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.(EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret airesi başkanlığı İç Ticaret müdürlüğü Obruk HES İşletme Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi ) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Ardahan ASP İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam  Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi  Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/ardahan-asp-il-mudurlugu-engelsiz-yasam-bakim-rehabilitasyon-merkezi-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)KAFKAS Güvenlik A.Ş.(Ardahan valiliği ASP İl Müdürlüğü Ardahan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

 Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/siirt-valililigi-genclik-hizmetleri-ve-spor-il-mudurligu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Arbed Özel Güv. Hiz.Ltd.Şti.(Siirt Valiliği gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

  Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/bingol-et-kombinasi-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-BİNSAT Kor.ve Öz.Güv. Hiz. Tic.Ltd.Şti. (Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

 Şırnak  APS İl Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/sirnak-aile-ve-sosyal-politikalar-il-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Kent Özel Güv.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti.(Şırnak Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Şırnak Üniversitesi  Rektörlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/sirnak-universitesi-rektorlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Kent Özel Güv.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti.(Şırnak Üniversitesi  Rektörlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/selcuk-universitesi-tip-fakultesi-hastanesi-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Kök Özel Güv. Hiz.Ltd.şti.(Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/bartin-universitesi-rektorlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Sav özel Güv.Kor.Ve Eğt.Hiz.Ltd.Şti.(Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Amasya Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/amasya-il-gida-tarim-ve-hayvancilik-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Amasya Kaçkar Özel Güvenlik Ltd.Şti.(Amasya Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/mersin-universitesi-saglik-arastirma-ve-gulama-merkezi-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi 

AR üv.Kor.ve Eğit. Hiz. Tic. A.Ş.( Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Hakkari Gıda,arım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/hakkari-il-gida-tarim-ve-hayvancilik-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

Tutku Özel Güvenlik hizmetleri Limited Şirketi(Hakkari Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi ) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe ilklerin sendikası olan Güvenlik İş Sendikası olarak üyelerimiz adına imzalanan toplu iş sözleşmelerinin 14 Ayrı Şehirde Yetkili Olduğumuz Kurumlarda çalışan tüm üyelerimize  ve özel güvenlik görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

DEPREM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ..

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 18 yıl geçti.

Asrın depremi olan ve merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos Marmara Depreminin bugün 18’inci yıldönümü. 17 Ağustos 1999 depremi ülkemizde ve yüreğimizde derin acılar bıraktı.

Milletimiz tüm dünyaya örnek olacak şekilde, eşsiz bir yardımlaşma ve dayanışma içerisinde, büyük acılar yaşadığımız depremin yaralarını kısa sürede sarmıştır.

Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır.

Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. Yaşanan büyük acıdan ders çıkararak, buna uygun hareket etmeliyiz.

Bu elim olayın 18’nci yıldönümünde yetkililerin gerekli önlemleri zaman geçirmeden almaya davet ediyor, 17 Ağustos 1999 da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyor, milletimize ve insanlık alemine böyle felaketleri bir daha yaşatmamasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan

Ömer ÇAĞIRICI

                                                                                                                                                                                                                                                                       

GENEL BAŞKANIMIZ ÖMER ÇAĞIRICI İZMİR’DE TEMASLARDA BULUNDU

Genel Başkanımız  Ömer ÇAĞIRICI ilk ziyaretini İzmir Valiliğine yaparak Konfederasyonumuz  TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ile beraber  İzmir Valisi Sayın Erol AYYILDIZ’ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Genel Başkanımızın İzmir’de ki ikinci  ziyaret durağı ise,TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ile beraber TÜRK-İş İzmir bölge başkanlığında ki TÜRK-İş’e  üye sendikaların şube başkanları ile istişare toplantısına katıldılar.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ve beraberindeki heyet ile  beraber İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek  gündemdeki konular üzerine istişarelerde bulundular.

Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI daha sonra temaslarına devam ederek İzmir Büyük Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi,daha sonra İZSU da ki temsilcilerimizle beraber İZSU Genel Müdürü Fügen SELVİTOP’u ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN DUYURU..!

Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’nın konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ÇSGB Bakanlığı  alt işveren işçilerinin toplu iş sözleşmesi zamlarının uygulanması hakkında duyuruyu  bakanlık resmi internet sitesinde yayınladı.

Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI  Güvenlik-İş Sendikası olarak ÇSGB  Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMLARININ UYGULANMASI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımıza son zamanlarda çeşitli yollardan yapılan başvurulardan, kamuda hizmet alım sözleşmesi ile faaliyet gösteren alt işveren işyerlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmelerindeki ücret zamlarının nasıl uygulanacağı konusunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle oluşacak artışların kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak alt işverene ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu ihalelerinden kaynaklanan toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu’nca genellikle standart olarak bağıtlanmaktadır. Yürürlük süresi 2017 yılı olan sözleşmeler için; işçilerin almakta oldukları çıplak ücretlerine birinci altı ay için %4, ikinci altı ay için %4 oranında zam yapılmaktadır. 

Asgari ücret alan bir işçi için Örnek Hesaplama

  • 1. Altı ay (% 4 artış)

Asgari Ücret (brüt)                                                       : 1.777,50TL/ay/30=59,25TL/gün)

%4 toplu iş sözleşmesi zammı uygulanması               :  (59,25×4/100=2,37 +59,25 = 61,62TL/gün)

  • 2. Altı ay (% 4 artış)

İşçinin 30.06.2017 tarihli ücretine (61,62 TL/gün) ilave %4 oranında zam eklenerek elde edilen rakam 01.07.2017 tarihinden itibaren ödenir.

 (61,62TLx4/100) = 2,46TL+61,62TL=64,08TL/gün olacaktır.

(*) İhale sözleşmesine göre asgari ücretin % fazlası olarak istihdam edilen işçilerin ücretlerinin TİS artışlarının da yukarıda belirtilen şekilde hesaplanması gerekmektedir.

https://www.csgb.gov.tr/home/announcements/0111/

TUNCELİ’DE BİRLİK ve KARDEŞLİK BULUŞMASI

 Cumartesi günü Sendikamız Genel Merkezinin organize ettiği  TUNCELİ’de BİRLİK ve KARDEŞLİK BULUŞMASI etkinliği  gerçekleştirildi. Etkinliğe  Genel sekreterimiz Ahmet DURCUK, Genel Teşkilat Sekreterimiz Caner YILMAZ , Genel Eğitim Sekreterimiz Ünal  KESKİN , Genel Yönetim Kurulu Üyemiz Fevzi KARATAŞ, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Galip Bektaş GÜVENÇ , bölgede bulunan il temsilcilerimiz  ve özel güvenlik görevlisi üyelerimiz katıldılar 

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada;  Birlik ve beraberlik mesajı vermek üzere üyelerimiz özel güvenlik görevlileriyle buluştuk. Gerek işveren tarafı gerek işçi temsilcileri ve çalışan özel güvenlik görevlilerinin aynı sofrada bir araya gelmesi bizler açısından birlik ve beraberlik mesajı anlamında önem teşkil etmektedir. Biz birlikte güçlüyüz anlayışıyla tüm özel güvenlik görevlilerinin sesi olmak ve iş hayatında karşılaştıkları sorunların çözümü için birlikte mücadele edeceğiz; tüm özel güvenlik arkadaşlarımızı e-devlet sistemi üzerinden 345 kodlu Güvenlik-İş Sendikamıza birleşmeye, birlik olmaya çağırıyoruz denildi.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Konya llgın Şeker Fabrikasında çalışmakta olan Sendikamız Üyesi özel güvenlik görevlisi meslektaşımız Fikret Karapınar geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
Merhuma ALLAH’tan Rahmet, ailesine, teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu