GENEL BAŞKANIMIZDAN SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR’A ZİYARET

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI,TÜRK-İŞ Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman,Sendikamız İl Temsilcisi Güven ARAMAK ve İş Yeri Baştemsilcimiz Hakan Çalışkan, Sakarya İli Serdivan İlçesi Belediye Başkanı Yusuf ALEMDAR’ı makamında ziyaret etti.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI görüşme sonrası yapmış olduğu açıklamalarda ’’Sakarya Serdivan Belediye Başkanımız ile birlikte iki dönemdir yürüttüğümüz toplu iş sözleşme sürecinde desteğini esirgemeyen katkıları ile bize güç veren Serdivan Belediye Başkanımıza üyelerimiz adına, üyelerimizin memnuniyeti ile ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik.

Serdivan Belediye Başkanımız Sayın Yusuf ALEMDAR’a Güvenlik-İş Sendikamız ve şahsım adına destekleri ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.’’ Dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf ALEMDAR Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’ya ziyaretinden dolayı ve Sendikamızın çalışmalarından ötürü teşekkür ederek ,Sosyal faydayı birincil önceliği olarak gören ve bu anlayışla topluma hizmet etmeyi kendisine amaç edinen STK’ların, bu misyonla lokomotif görevi gördüğünü ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Ülkemizin daha da kalkınması, büyümesi ve gelişmesi adına çakılacak her çivi bizim için değerlidir. Topluma ve ülkemize hizmet noktasında STK’larla her zaman bir arada olmaya, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ YAYIMLANDI..!

1 Şehirde Yetkili Olduğumuz Kurumda Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık..!

Zonguldak’da yetkili olduğumuz kurumda toplu iş sözleşmesi imzaladık.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Vinter Özel Güv. Hiz. A.Ş. ( Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü Karadon, Üzülmez, Kozlu Dinamit Ambarları ve Armutçuk Müessese Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi  için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/turkiye-taskomuru-genel-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

 

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe ilklerin sendikası olan Güvenlik İş Sendikası olarak üyelerimiz adına imzalanan toplu iş sözleşmelerinin 1 Şehirde Yetkili Olduğumuz Kurumda çalışan tüm üyelerimize  ve özel güvenlik görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

VİRANŞEHİR ÇADIR KENT ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE GENEL MERKEZİMİZDE BULUŞTUK

Şanlıurfa Viranşehir Geçici barınma kampının başka bir ile taşınması mazeret gösterilerek iş sözleşmesi fesih edilecek olan özel güvenlik görevlileri ile Sendikamız Güvenlik-İş Genel Merkezinde bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıya Sendikamız Genel Sekreteri Ahmet DURCUK, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Caner YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Fevzi KARATAŞ katıldı.

Çadır kentte yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunarak, hak mücadelesinde gerekli tüm girişimlerin sendikamız tarafından sağlanacağı işten çıkarılmamaları için her türlü desteğin verileceği mesajı verildi.

Üyelerimiz bugün bölge Milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etti. Sendikamız tarafından AFAD ve ilgili birimlerle en üst düzeyde görüşme trafiğine hız verildi.

Biz Güvenlik-İş Sendikası olarak çıkacak her sonucun üyelerimiz adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna bir kez daha bildiririz.

Güvenlik-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

 

 

TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ,Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI ve Konfederasyonumuza bağlı sendika temsilcileri, Ankara’da CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı’na katıldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Emek Bürolarınca Ankara Litai Otel’de gerçekleştirilen Taşeron İşçilik Çalıştayı’na Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY katılarak bir konuşma yaptı.

Çalıştayda Genel Başkan Ergün ATALAY’ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli AĞBABA, DİSK Genel Başkanı Kani BEKO, Hak-İş Genel Sekreteri Osman YILDIZ da birer konuşma gerçekleştirdi.
Çalıştayı, çok sayıda sendika ve taşeron işçi temsilcileri de takip ederek,Taşeron İşçi dernek temsilcileri de konuşma gerçekleştirdi.

 

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU ANKARA’DA TOPLANDI

Güvenlik-İş Sendikamızı temsilen  Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI bugün Bağlı  olduğumuz Konfederasyon olan  TÜRK-İŞ’in  Başkanlar Kurulu 23. Dönem 8. Toplantısına katıldı.Toplantı bitiminde Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI şu sözlere yer verdi”TÜRK-İŞ Başkanlar kurulunda Özel Güvenlik Görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini belirterek,Örgütlenme ve kamu’da taşeron işçilere kadro konularını istişare ederek TÜRK-İŞ öncülüğünde yapılacak çalışmaları ele aldık. Kamu’da çalışan Taşeron İşçilerde İşçilik İşi Yapanlara İŞÇİ kadrosu,Memurluk İşi Yapanlara MEMUR kadrosu Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in talebidir..” dedi.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

1. Son dönemde ülkemiz ekonomisinde yaşanan bazı gelişmeler çalışanların yaşama şartlarını olumsuz etkileyecek nitelikte olmuştur. Döviz fiyatlarındaki artışla birlikte başta petrol ürünleri olmak üzere bazı temel mal ve hizmetlere yapılan zamlar ve enflasyondaki artış eğilimi dar ve sabit gelirli kesimlerin satın alma gücünü düşürmektedir. 2018 Yılı Programı ve Merkezi Yönetim Bütçesi çalışanlar açısından bazı olumsuz düzenlemeler içermektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta ücretli çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını etkileyecek konularda uygulanacak politikaların takipçisi olacaktır.

 

2. Demokrasiye, anayasal düzene ve seçilmiş meşru hükümete karşı 2016 yılında gerçekleştirilen “kalkışma hareketi” başta işçiler olmak üzere, ülke insanının memleketine sahip çıkmasıyla önlenmiştir. Kalkışmanın artçı etkilerinin içerde ve dışarıda halen devam ettiği görülmektedir. Teröre karşı etkin ve kararlı politikaların ivedilikle uygulanması gereği açıktır. Kuşkusuz olaya karışan suçlular en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Ancak bu yapılırken, masum olanların da hakları en kısa sürede iade edilmelidir. Bu konudaki olumlu bazı yasal düzenlemeler uygulamada karşılığını bulmalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, darbe terörüne yol açanlarla hukuk ilkeleri çerçevesinde mücadele edilmesini desteklemektedir.

 

3. Kamuoyunda taşeron olarak adlandırılan alt işverenlik uygulaması, 6552 sayılı yasayla bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da,  çalışma hayatını olumsuz etkileyen, ayırımcılığa ve kuralsızlığa yol açan bir istihdam biçimi olmaya devam etmektedir. Kamuda halen birçok işyerinde asıl iş taşeron aracılığıyla yapılmaktadır. Bu uygulama özel sektör işverenlerini de cesaretlendirmektedir. İşçi olarak çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakları korunarak düzenleme yapılması esas olmalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, milyonlarca işçi ailesini doğrudan etkileyen taşeron uygulamasının adil ve kalıcı şekilde bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etmektedir. Bu kapsamda, kamu kesiminde çalışan taşeron işçileri belirsiz süreli iş kapsamına (kadroya) alınmalıdır.

 

4. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, geçici işçilik konusunda da kalıcı bir çözüm talep etmektedir. Taşeron düzenlemesi yapılırken, kamuda çalışan geçici işçilerin sorunu da kapsama alınmalı, işçiler arasında ayırım yapılmamalıdır. Yıllardır başarılı olarak çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleri ile işyerine faydalı geçici işçilerin mağduriyetleri artık sona erdirilmelidir.

 

5. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatının ve ülkenin geleceğinin hazırlanmasında sendikal örgütlülüğün önemini ve gereğini vurgulamaktadır. 10 Ağustos 2017 günlü toplantısında alınan karar doğrultusunda, 26 Ekim 2017 günü sendikalarımızın geniş katılımıyla yapılan ve örgütlenmenin önündeki hukuki, siyasi ve fiili tüm sorun ve engelleri ortaya koyan, tespit edilen sorunları sistematik bir şekilde ele alarak örgütlü işçi sayısını arttırılabilmek amacıyla katılımıyla hazırlanan “örgütlenme” raporunu değerlendirmiştir. Bu doğrultuda hazırlanacak “yol haritası” çerçevesinde tüm üye sendikaların faaliyetlerini kararlılık içinde sürdürmeleri kararlaştırılmıştır. Örgütlenme çalışması yapılan işyerinde, ihtiyaç olması halinde tüm sendikalarımız, maddi ve manevi desteğini verecektir.

 

6. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ülkemizin daha güçlü ekonomiye kavuşması, toplumsal refahın yaygınlaşması ve adaletli dağıtılması, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, milli iradenin her alanda egemen kılınması, işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi konularında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır. 

 

7. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini desteklemeye ve katkı vermeye devam edecektir. 

 

DHMİ HAVALİMANLARINDA 2. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ İMZALANDI

 Yetkili Olduğumuz Kurumda Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık..!

Türkiye çapında özel güvenlik istihdamının en çok sayıda olduğu Devlet Havameydanları İşletmelerinde bulunan 3.200 üyemizin merakla beklediği 2. DÖNEM DHMİ (PARS KOR.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ) Toplu İş Sözleşmemizin imzalanmasının ve böyle büyük bir kurumda örgütlü olmanın gururunu bir kez daha yaşamaktayız.
Havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız ve yol arkadaşlarımıza 2. Dönem Toplu İş Sözleşmemizin hayırlı olmasını dileriz.

NOT:”Havalimanlarında yaşanan yol ve yemek ücretleri kesintileri ile alakalı olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi , Pars Koruma Güvenlik Hiz. Ltd. Şti, Bakanlık ve Sendikamız arasında görüşmelerin halen devam etmekte olduğunu bu sorunun en kısa sürede çözümlenmesi için hummalı bir çalışmanın koordineli bir şekilde yürütüldüğünü tekrar belirtmek isteriz. ”

Saygılarımızla .

Güvenlik-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Pars Kor. ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonları Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi) adına TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/devlet-hava-meydanlari-isletmesi-genel-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi

 

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe ilklerin sendikası olan Güvenlik İş Sendikası olarak üyelerimiz adına imzalanan toplu iş sözleşmelerinin  Yetkili Olduğumuz Kurumda çalışan tüm üyelerimize  ve özel güvenlik görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZ YAYIMLANDI..!

1 Şehirde Yetkili Olduğumuz Kurumlarda Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık..!

Erzurum’da yetkili olduğumuz kurumlarda toplu iş sözleşmesi imzaladık.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ)-Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Erzurum Müze Müdürlüğü , Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi, Atatürk Evi, Aziziye Çocuk Kütüphanesi, Kazım Karabekir Kütüphanesi Özel Güvenlik (Silahlı-Silahsız) Hizmet Alımı İşi-EMAN Güvenlik Koruma Eğt. Hiz. Ltd. Şti.  arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi için;

http://guvenlikis.org.tr/portfolio/erzurum-il-kultur-ve-turizm-mudurlugu-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi-2

 

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe ilklerin sendikası olan Güvenlik İş Sendikası olarak üyelerimiz adına imzalanan toplu iş sözleşmelerinin 1 Şehirde Yetkili Olduğumuz Kurumlarda çalışan tüm üyelerimize  ve özel güvenlik görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

SENDİKAMIZ VİRANŞEHİR ÇADIRKENT SORUNUNDA GÖRÜŞMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kaymakamlıktan gönderilen yazılı talimatta Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kurulmuş olan geçici barınma kampında bulunan mültecilerin Adana iline nakledilmesi kararı nedeniyle Viranşehir Kaymakamlığı nakil işlemleri sonrasında kalan malzemelerin korunması amaçlı sadece kampta  16 özel güvenlik görevlisinin görevine devam edeceği beyan edilmiştir.

Bu durumun tarafımıza iletilmesinden sonra Güvenlik-İş Sendikası Şanlıurfa İl Temsilcimiz Halil Pişkin Viranşehir geçici barınma merkezinde yaşanan sorunların çözümü için yapılan ihale kapsamında kampta çalışan üyelerimizle toplantı düzenledi ve Bölge Milletvekilleri olmak üzere AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Kaymakamlığın açıklaması doğrultusunda bir uygulamanın tahsis edilmesi ve işten çıkarılmaların gerçekleşmesi halinde üyelerimiz adına hukuk mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Güvenlik-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÜVENLİK-İŞ AİLEMİZE KATILMAYA DEVAM EDİYOR

Özel Güvenlik Görevlileri GÜVENLİK-İŞ demeye devam ediyor..!

Türkiye GÜVENLİK-İŞ demeye devam ediyor..!

Türkiye GÜVENLİK-İŞ’e güvenmeye devam ediyor..!

-İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi  kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız GÜVENLİK-İŞ çatısı altında birleşti. Özel Güvenlik Görevlilerinin etkili sendikası Güvenlik-İş Ailemize aramıza katılan yeni üyelerimize Hoş Geldiniz diyoruz.

Üyelerimize ekonomik, sosyal ve idari bakımdan katkı sağlamak adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz başlayacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sendikamız Genel Teşkilat Sekreteri Caner Yılmaz  tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik-İş Sendikası olarak Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin çalıştığı tüm alanlarda örgütlenmenin tek yürek olmanın gururunu yaşıyoruz, özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız hızla Güvenlik-İş Sendikamızda birleşiyor, örgütlenme çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde sonuç alarak ilerliyor. Biz birlikte güçlüyüz anlayışıyla tüm özel güvenlik görevlilerinin sesi olmak ve iş hayatında karşılaştıkları sorunların çözümü için birlikte mücadele edeceğiz; tüm özel güvenlik arkadaşlarımızı e-devlet sistemi üzerinden 345 kodlu Güvenlik-İş Sendikamıza birleşmeye, birlik olmaya çağırıyoruz denildi.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ DOÇ.DR. SELÇUK ÖZDAĞ’DAN SENDİKAMIZA ZİYARET

AK Parti  Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’yı makamında ziyaret etti.

Sendikamız Genel Başkanı Ömer ÇAĞIRICI Güvenlik-İş Sendikamızın çalışmaları ve özel güvenlik görevlileri hakkında bilgi vererek,ülkemizde 283 bin aktif özel güvenlik görevlisinin görev yaptığını ve özel güvenlik görevlilerinin insan hayatının ”beşikten mezara” olan sürecinde her yerde görev icra ettiğini belirterek,Sivil toplum ve çalışma hayatı ile ilgili istişarede bulunuldu,ziyarette Genel Sekreterimiz Ahmet DURCUK ve Genel Eğitim Sekreterimiz Ünal KESKİN’de yer aldı.

AK Parti  Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ Güvenlik-İş Sendikasının özel güvenlik görevlileri için verdiği mücadele ve çalışmalarımızdan ötürü teşekkür ederek, Genel Başkanımıza  çalışmalarında başarılar dileyerek,yeni Genel Merkez binamızın hayırlı olmasını diledi.