GENEL BAŞKANIMIZDAN SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR’A ZİYARET

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI,TÜRK-İŞ Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman,Sendikamız İl Temsilcisi Güven ARAMAK ve İş Yeri Baştemsilcimiz Hakan Çalışkan, Sakarya İli Serdivan İlçesi Belediye Başkanı Yusuf ALEMDAR’ı makamında ziyaret etti.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI görüşme sonrası yapmış olduğu açıklamalarda ’’Sakarya Serdivan Belediye Başkanımız ile birlikte iki dönemdir yürüttüğümüz toplu iş sözleşme sürecinde desteğini esirgemeyen katkıları ile bize güç veren Serdivan Belediye Başkanımıza üyelerimiz adına, üyelerimizin memnuniyeti ile ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik.

Serdivan Belediye Başkanımız Sayın Yusuf ALEMDAR’a Güvenlik-İş Sendikamız ve şahsım adına destekleri ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.’’ Dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf ALEMDAR Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’ya ziyaretinden dolayı ve Sendikamızın çalışmalarından ötürü teşekkür ederek ,Sosyal faydayı birincil önceliği olarak gören ve bu anlayışla topluma hizmet etmeyi kendisine amaç edinen STK’ların, bu misyonla lokomotif görevi gördüğünü ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Ülkemizin daha da kalkınması, büyümesi ve gelişmesi adına çakılacak her çivi bizim için değerlidir. Topluma ve ülkemize hizmet noktasında STK’larla her zaman bir arada olmaya, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

VİRANŞEHİR ÇADIR KENT ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE GENEL MERKEZİMİZDE BULUŞTUK

Şanlıurfa Viranşehir Geçici barınma kampının başka bir ile taşınması mazeret gösterilerek iş sözleşmesi fesih edilecek olan özel güvenlik görevlileri ile Sendikamız Güvenlik-İş Genel Merkezinde bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıya Sendikamız Genel Sekreteri Ahmet DURCUK, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Caner YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Fevzi KARATAŞ katıldı.

Çadır kentte yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunarak, hak mücadelesinde gerekli tüm girişimlerin sendikamız tarafından sağlanacağı işten çıkarılmamaları için her türlü desteğin verileceği mesajı verildi.

Üyelerimiz bugün bölge Milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etti. Sendikamız tarafından AFAD ve ilgili birimlerle en üst düzeyde görüşme trafiğine hız verildi.

Biz Güvenlik-İş Sendikası olarak çıkacak her sonucun üyelerimiz adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna bir kez daha bildiririz.

Güvenlik-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

 

 

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU ANKARA’DA TOPLANDI

Güvenlik-İş Sendikamızı temsilen  Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI bugün Bağlı  olduğumuz Konfederasyon olan  TÜRK-İŞ’in  Başkanlar Kurulu 23. Dönem 8. Toplantısına katıldı.Toplantı bitiminde Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI şu sözlere yer verdi”TÜRK-İŞ Başkanlar kurulunda Özel Güvenlik Görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini belirterek,Örgütlenme ve kamu’da taşeron işçilere kadro konularını istişare ederek TÜRK-İŞ öncülüğünde yapılacak çalışmaları ele aldık. Kamu’da çalışan Taşeron İşçilerde İşçilik İşi Yapanlara İŞÇİ kadrosu,Memurluk İşi Yapanlara MEMUR kadrosu Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in talebidir..” dedi.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

1. Son dönemde ülkemiz ekonomisinde yaşanan bazı gelişmeler çalışanların yaşama şartlarını olumsuz etkileyecek nitelikte olmuştur. Döviz fiyatlarındaki artışla birlikte başta petrol ürünleri olmak üzere bazı temel mal ve hizmetlere yapılan zamlar ve enflasyondaki artış eğilimi dar ve sabit gelirli kesimlerin satın alma gücünü düşürmektedir. 2018 Yılı Programı ve Merkezi Yönetim Bütçesi çalışanlar açısından bazı olumsuz düzenlemeler içermektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta ücretli çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını etkileyecek konularda uygulanacak politikaların takipçisi olacaktır.

 

2. Demokrasiye, anayasal düzene ve seçilmiş meşru hükümete karşı 2016 yılında gerçekleştirilen “kalkışma hareketi” başta işçiler olmak üzere, ülke insanının memleketine sahip çıkmasıyla önlenmiştir. Kalkışmanın artçı etkilerinin içerde ve dışarıda halen devam ettiği görülmektedir. Teröre karşı etkin ve kararlı politikaların ivedilikle uygulanması gereği açıktır. Kuşkusuz olaya karışan suçlular en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Ancak bu yapılırken, masum olanların da hakları en kısa sürede iade edilmelidir. Bu konudaki olumlu bazı yasal düzenlemeler uygulamada karşılığını bulmalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, darbe terörüne yol açanlarla hukuk ilkeleri çerçevesinde mücadele edilmesini desteklemektedir.

 

3. Kamuoyunda taşeron olarak adlandırılan alt işverenlik uygulaması, 6552 sayılı yasayla bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da,  çalışma hayatını olumsuz etkileyen, ayırımcılığa ve kuralsızlığa yol açan bir istihdam biçimi olmaya devam etmektedir. Kamuda halen birçok işyerinde asıl iş taşeron aracılığıyla yapılmaktadır. Bu uygulama özel sektör işverenlerini de cesaretlendirmektedir. İşçi olarak çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakları korunarak düzenleme yapılması esas olmalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, milyonlarca işçi ailesini doğrudan etkileyen taşeron uygulamasının adil ve kalıcı şekilde bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etmektedir. Bu kapsamda, kamu kesiminde çalışan taşeron işçileri belirsiz süreli iş kapsamına (kadroya) alınmalıdır.

 

4. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, geçici işçilik konusunda da kalıcı bir çözüm talep etmektedir. Taşeron düzenlemesi yapılırken, kamuda çalışan geçici işçilerin sorunu da kapsama alınmalı, işçiler arasında ayırım yapılmamalıdır. Yıllardır başarılı olarak çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleri ile işyerine faydalı geçici işçilerin mağduriyetleri artık sona erdirilmelidir.

 

5. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatının ve ülkenin geleceğinin hazırlanmasında sendikal örgütlülüğün önemini ve gereğini vurgulamaktadır. 10 Ağustos 2017 günlü toplantısında alınan karar doğrultusunda, 26 Ekim 2017 günü sendikalarımızın geniş katılımıyla yapılan ve örgütlenmenin önündeki hukuki, siyasi ve fiili tüm sorun ve engelleri ortaya koyan, tespit edilen sorunları sistematik bir şekilde ele alarak örgütlü işçi sayısını arttırılabilmek amacıyla katılımıyla hazırlanan “örgütlenme” raporunu değerlendirmiştir. Bu doğrultuda hazırlanacak “yol haritası” çerçevesinde tüm üye sendikaların faaliyetlerini kararlılık içinde sürdürmeleri kararlaştırılmıştır. Örgütlenme çalışması yapılan işyerinde, ihtiyaç olması halinde tüm sendikalarımız, maddi ve manevi desteğini verecektir.

 

6. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ülkemizin daha güçlü ekonomiye kavuşması, toplumsal refahın yaygınlaşması ve adaletli dağıtılması, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, milli iradenin her alanda egemen kılınması, işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi konularında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır. 

 

7. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini desteklemeye ve katkı vermeye devam edecektir. 

 

SENDİKAMIZ VİRANŞEHİR ÇADIRKENT SORUNUNDA GÖRÜŞMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kaymakamlıktan gönderilen yazılı talimatta Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kurulmuş olan geçici barınma kampında bulunan mültecilerin Adana iline nakledilmesi kararı nedeniyle Viranşehir Kaymakamlığı nakil işlemleri sonrasında kalan malzemelerin korunması amaçlı sadece kampta  16 özel güvenlik görevlisinin görevine devam edeceği beyan edilmiştir.

Bu durumun tarafımıza iletilmesinden sonra Güvenlik-İş Sendikası Şanlıurfa İl Temsilcimiz Halil Pişkin Viranşehir geçici barınma merkezinde yaşanan sorunların çözümü için yapılan ihale kapsamında kampta çalışan üyelerimizle toplantı düzenledi ve Bölge Milletvekilleri olmak üzere AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Kaymakamlığın açıklaması doğrultusunda bir uygulamanın tahsis edilmesi ve işten çıkarılmaların gerçekleşmesi halinde üyelerimiz adına hukuk mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Güvenlik-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÜVENLİK-İŞ AİLEMİZE KATILMAYA DEVAM EDİYOR

Özel Güvenlik Görevlileri GÜVENLİK-İŞ demeye devam ediyor..!

Türkiye GÜVENLİK-İŞ demeye devam ediyor..!

Türkiye GÜVENLİK-İŞ’e güvenmeye devam ediyor..!

-İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi  kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız GÜVENLİK-İŞ çatısı altında birleşti. Özel Güvenlik Görevlilerinin etkili sendikası Güvenlik-İş Ailemize aramıza katılan yeni üyelerimize Hoş Geldiniz diyoruz.

Üyelerimize ekonomik, sosyal ve idari bakımdan katkı sağlamak adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz başlayacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sendikamız Genel Teşkilat Sekreteri Caner Yılmaz  tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik-İş Sendikası olarak Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin çalıştığı tüm alanlarda örgütlenmenin tek yürek olmanın gururunu yaşıyoruz, özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız hızla Güvenlik-İş Sendikamızda birleşiyor, örgütlenme çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde sonuç alarak ilerliyor. Biz birlikte güçlüyüz anlayışıyla tüm özel güvenlik görevlilerinin sesi olmak ve iş hayatında karşılaştıkları sorunların çözümü için birlikte mücadele edeceğiz; tüm özel güvenlik arkadaşlarımızı e-devlet sistemi üzerinden 345 kodlu Güvenlik-İş Sendikamıza birleşmeye, birlik olmaya çağırıyoruz denildi.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ DOÇ.DR. SELÇUK ÖZDAĞ’DAN SENDİKAMIZA ZİYARET

AK Parti  Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’yı makamında ziyaret etti.

Sendikamız Genel Başkanı Ömer ÇAĞIRICI Güvenlik-İş Sendikamızın çalışmaları ve özel güvenlik görevlileri hakkında bilgi vererek,ülkemizde 283 bin aktif özel güvenlik görevlisinin görev yaptığını ve özel güvenlik görevlilerinin insan hayatının ”beşikten mezara” olan sürecinde her yerde görev icra ettiğini belirterek,Sivil toplum ve çalışma hayatı ile ilgili istişarede bulunuldu,ziyarette Genel Sekreterimiz Ahmet DURCUK ve Genel Eğitim Sekreterimiz Ünal KESKİN’de yer aldı.

AK Parti  Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ Güvenlik-İş Sendikasının özel güvenlik görevlileri için verdiği mücadele ve çalışmalarımızdan ötürü teşekkür ederek, Genel Başkanımıza  çalışmalarında başarılar dileyerek,yeni Genel Merkez binamızın hayırlı olmasını diledi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 34. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı Yönetim Kurulumuz adına  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 34. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Genel Başkanımız mesajında şu ifadelere yer verdi: ”  15 Kasım 1983 tarihinde uğradığı bütün haksızlıklara cesurca dayanıp bir son vermesini bilen ve özgürlüğüne kavuşan  Yavru Vatan Kıbrıs’ı canı gönülden tebrik ediyorum.

Kıbrıs ilelebet bizim bir parçamız olacaktır.Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşları olarak her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini biz bilip, bir bilip bu şekilde yolumuza devam edeceğiz diyor ve nice hayırlı yıl dönümlerine diyorum. ” dedi.

SENDİKAMIZDAN KURUMSAL ANLAŞMA

Sendikamız ile  Fulltatil.com arasında tüm üyelerimiz adına kurumsal anlaşma yapılmıştır.

Anlaşma kapsamında imzalanan sözleşmede Rezervasyon  ücretleri ve Oteller şu şekildedir;

*Long Beach Resort & Spa Deluxe

*The Inn Resort & Spa Hotel

*Mc Arancia Resort & SPA Hotel 

Sendikamızın Özel Tüm Rezervasyonların da Afişe Fiyat Üzerinde %5 indirim

Tüm Rezervasyonlar da Son 3 Güne Kadar Ücretsiz İptal Sigortası 

Üyelerimizin rezervasyon yaptırması için  sendika üyesi olduğunu belirtmesi durumunda ek indirimlerden faydalanacaktır

Yapılan anlaşma tüm üyelerimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun.

İletişim Bilgileri: 0531 374 71 07

0530 733 54 87 (Otel – Whatsapp Hattımız)

0530 133 54 88 (Tur – Whatsapp Hattımız)

0850  473 74 45 (Çağrı Merkezi)

http://fulltatil.com/

TÜRK-İŞ GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE KOOP-İŞ GENEL BAŞKANI EYÜP ALEMDAR’DAN SENDİKAMIZA ZİYARET

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp ALEMDAR , Koop-İş Genel Sekreteri Metin GÜNEY  Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’yı makamında ziyaret ettiler.

Sendikamız Genel Başkanı Ömer ÇAĞIRICI misafirlerimizle Özel Güvenlik Sektörü ve meslektaşlarımız Özel Güvenlik Görevlileri ile ilgili istişarede bulunarak,ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi,ziyarette Genel Sekreterimiz Ahmet DURCUK’da yer aldı.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri  ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp ALEMDAR Güvenlik-İş Sendikasının örgütlenme konularında ve sektörde oldukça başarılara imza attığına değinerek, Genel Başkanımıza  çalışmalarında başarılar dileyerek,yeni Genel Merkez binamızın hayırlı olmasını diledi.

DHMİ YOL YEMEK ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Değerli DHMİ Genel Müdürlüğüne bağlı havaalanlarında çalışan üyelerimiz; Kasım ayından itibaren Pars Güvenlik Şirketi tarafından yol yemek ödemelerinin göreve gelinen günler esas alınarak hesaplanması ve ödenmesine ilişkin muvafakat yazısı imzalatılmak istenmiş ve birçok havaalanında kesintiler yapılmaya başlanmıştır. Değerli DHMİ Genel Müdürlüğüne bağlı havaalanlarında çalışan üyelerimiz; Kasım ayından itibaren Pars Güvenlik Şirketi tarafından yol yemek ödemelerinin göreve gelinen günler esas alınarak hesaplanması ve ödenmesine ilişkin muvafakat yazısı imzalatılmak istenmiş ve birçok havaalanında kesintiler yapılmaya başlanmıştır. 

Söz konusu muvafakat yazısının imzalanmamasını, imzalandığı takdirde ileride geri dönüşü olmayacak hak kayıplarına sebep olacağı açıktır. Ayrıca bundan sonra maaş bordroları imzalanırken “Yol Yemek Ücreti Hakkım Saklıdır” şeklinde ihtirazi kayıt konularak imzalanması gerekmektedir. Yol yemek ücretleri konusundaki uyuşmazlıkla ilgili olarak Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanımız ve Hukuk Müşavirliğimiz koordinasyonunda, Pars Güvenlik Şirketi, DHMİ Genel Müdürlüğü ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdindeki iş ve işlemleri devam etmekte olup bu süreçte siz üyelerimizin hak kayıplarının yaşanmaması adına söz konusu imzalatılmak istenen muvafakat yazısının imzalanmaması ve bordroların yukarıda belirtilen şekilde ihtirazi kayıt konularak imzalanması gerektiği önemle duyurulur. 

Av. Levent ATABAY Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Başhukuk Müşaviri