DETAY

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde Çalışan Üyelerimize ve Özel Güvenlik Görevlilerine Hayırlı Olsun

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÜREKLİ İŞÇİLERİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçen özel güvenlik görevlileri 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı olarak
yasal süreleri aşacak şekilde kadroya geçtikleri iller dışındaki diğer illerde 2 yıldan beri geçici
olarak görevlendirilmekte ve bu şekilde çalışmalarından kaynaklı olarak maddi manevi bir
çok sıkıntılar yaşanmakta hatta ailelerin dağılma noktasına geldiği sendikamıza gelen
şikayetlerden ve üyelerimizin sendikamızı ziyaretleri ile yapılan istişareler neticesinde konu öğrenilmiş ve Hukuk Müşavirliğimiz koordinesinde; İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz yazılı başvuru ve ikili
görüşmeler neticesinde; Bölge milletvekillerinin de girişimleri ile hayatın olağan akışına aykırı olan uygulamadan üyelerimizin ve özel güvenlik görevlilerinin talebi karşılık bulmuş ve mevcut uygulamadan vazgeçilmiştir.


Buna göre yapılan tebliğde 2 yıl süre ile görevlendirilen özel güvenlik görevlileri derhal kendi görev
yerlerine dönebileceği, bundan sonra yapılmak istenen geçici görevlendirmelerin ise
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılabileceği İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili idarelere
duyurulmuştur.


Daha önce de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde çalışan özel güvenlik
görevlilerinin 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişlerine izin verilmemiş
Sendikamızın ivedi ve özverili çalışmaları, İçişleri Bakanlığı, bölge milletvekilleri ve özel güvenlik görevlilerinin de ve kararlılıkları sayesinde 696 sayılı KHK nın kapsamına dahil edilmiştir.


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan üyelerimiz ve özel güvenlik görevlilerinin ailelerinden uzak kalarak yaşamış oldukları mağduriyetin önlenmesine önemli katkı sunarak gerekli talimatı ve oluru veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya , Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın Abdullah Ayaz'a, bölge milletvekillerimize ve katkı sunan herkese , Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan üyelerimiz ve özel güvenlik görevlileri adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.


Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ve Genel Başkanımız  Ömer Çağırıcı başkanlığındaki Genel
Yönetim Kurulumuz, Türkiye’nin neresinde olursa olsun görev yapan tüm özel güvenlik
görevlilerinin sorunlarını çözmek adına bugüne kadar elinden geleni yapmış bundan sonra da
yapmaya devam edecektir.


Saygılarımızla
Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

 

Sosyal Ağlarda Paylaş