DETAY

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Güvenlik-İş Sendikası

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Bildirisi

(19 Ağustos 2019)

 Başkanlar Kurulumuz, Genel Yönetim Kurulu, Şube Başkanlarımız, Bölge Başkanlarımız, Genel Denetleme Kurulu üyelerimiz, Genel Disiplin kurulu üyelerimiz, Şube ve Bölge sekreterlerimizin katılımı ile gündemi değerlendirerek; Genel merkezimizde toplantısını gerçekleştirmiş olup aşağıda yazılı konularda görüş beyan etmiştir:

Sendika üyelerimizin ve Özel Güvenlik Görevlilerinin talepleri ve önerileri  toplantıya sunularak sorunların çözüme kavuşturulması gündeme alındı.

KİT’lerde vb.iş yerlerinde çalışan işçilerin kadroya alınma süreci değerlendirilmiş; sorunun çözümü için çalışmaların hız kesmeden devam etmesi ve KİT’lerde vb. işyerlerinde hak ettikleri kadroyu alamayan taşeron sistemde çalışan işçilerin ve kamudaki geçici işçilerin de kadro almaları konusundaki talebini yinelemiştir.

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in 220 gün süren Kamu İşçi Toplu Sözleşmelerinin 12 Ağustos 2019 tarihinde kamu koordinasyon kurulunun kararı ile antlaşmayla bağıtlanmasının ardından, Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ve Türk İşçi Hareketinin lideri Ergün Atalay belli kesimler tarafından hedef tahtasına konulmak istenmiştir, Uzlaşı ile sonuçlanan ve bağıtlanan sözleşme bilinçli olarak gölgede bırakılmak istenmiş, hem ülkemizde hem de coğrafyamızdaki geçirdiğimiz olağanüstü günleri, kendi çıkarları için kullanmak isteyen belli mihrakların bu oyunları Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ve Genel Başkanımız Ergün Atalay’ın duyarlı tavrı sayesinde boşa çıkmıştır,Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'ın kasıtlı olarak gündeme olumsuz bir şekilde taşınması konusunda yaptığı açıklamada ''bize saldıranların yüzde 99 işçi değil,niyetleri başka ben o değirmene su taşımam '' açıklaması da yine kasıtlı olarak belli çevrelerce çarpıtılmak istenmiş olduğuna şahit olduk.

Biz Güvenlik-İş teşkilatı olarak emeğin savunucusu TÜRK-İŞ’in dolayısıyla da Genel Başkanımız Ergün Atalay’ın ve TÜRK-İŞ yönetiminin sonuna kadar destekçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz,Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ'in ve Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'ın emek camiasına ve özellikle taşeron sistemde çalışan işçiler ve 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçiler için verdiği mücadeleye samimi olarak şahidiz.

Ayrıca kamu işçisi toplu sözleşme görüşmeleri esnasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının 696 sayılı KHK ile kadroya geçenlerle ilgili olarak, toplu sözleşmeden yararlanması için bir kanun değişikliği yapılması gerektiğini söylemiştir, yeni yasama yılında kanun değişikliğinin yapılması ve 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin YHK çerçevesine göre 4+4 ücret yetersizliği ve mağduriyetlerinin bir an evvel ortadan kalkması için kamuoyu oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması ve ayrıca konunun yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Unutulmamalıdır ki Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ülkemizde taşeron sistemin sonlandırılması için mücadele etmiş ve ilk olarak taşeron sistemde çalışan karayolları işçilerini işçi kadrosuna mücadele ile kazandırmış ve ülkemizde çalışan tüm taşeron sistemdeki işçilerimizin hak ettikleri kadro sürecinin başlamasına vesile olmuştur, bu nedenle işçilerimizin her konuda yanında olan Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile birlikte Güvenlik-İş Sendikası olarak mücadelemize güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Sendikamız tarafından çalışılması yapılan özel güvenlik görevlileri ile ilgili yasayla ilgili ek kanun tasarısı BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici tarafından Meclise verilmiş olup, Meclis Alt Komisyonunda bulunmaktadır. Söz konusu bu tasarıyla beraber özel güvenlik görevlilerinin hayatında önemli değişikliklere olumlu bir şekilde katkı sağlayacak olan kanun teklifinin meclisten çıkması için gerekli çalışmaların yapılması ve T.B.M.M’de konunun taraflara sağlıklı bir şekilde anlatılarak, özel güvenlik görevlileri için T.B.M.M’de etkin faaliyette bulunulması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca tüm şube ve bölge başkanlıklarımızın bağlı olduğu illerde toplum yararına çalışmalar yapan STK’lar ile ortak bir şekilde hareket edilerek üyelerimiz ve meslektaşlarımız özel güvenlik görevlileriyle beraber projeler geliştirilmesi konusunda ortak karar alınmıştır.

Özel sektörde üst kuruluşumuz Uni Global Union ile ortaklaşa hareket edilerek başlatılan örgütlenme çalışmasında ilk olarak Loomis Şirketinde başarı elde edilmiş fakat tespite yapılan itirazdan dolayı mahkeme süreci başlamıştır, Loomis Güvenlik şirketinin üyelerimizi işten çıkarması ve yaşanılan olumsuz süreçlerin, olumlu bir şekilde sonuçlanması adına her türlü girişimlerde bulunulması kararlaştırılmış olup, aynı şekilde ülkemizde faaliyette bulunan diğer uluslararası şirketlerde ki örgütlenme çalışmaları planlı şekilde devam edileceği belirtilmiştir.

Ülkemizde çalışan tüm emekçi özel güvenlik görevlilerinin ister üyemiz olsun isterse olmasın haklarını sonuna kadar aranması ve kamuoyunda özel güvenlik görevlilerinin hak ettiği değere kavuşması için özel güvenlik görevlilerinden oluşan Güvenlik-İş Sendikası olarak mücadelemize hep birlikte “Biz Birlikte Güçlüyüz” anlayışıyla devam edeceğimize kimsenin şüphesinin olmamasının altı önemle bir kez daha çizilmiştir.


Başkanlar Kurulumuz, Sendikamızın birlik ve bütünlüğünün korunacağını ve geliştirileceğini, kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğini, Başkanlar Kurulu’nun mutlak iradesi olarak ortaya koymuştur.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sosyal Ağlarda Paylaş