DETAY

Sağlık Bakanlığınca Düzenlenen Destek ve Kalite Hizmetleri Sempozyumu İstanbul' da Yapıldı

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen I. Destek ve Kalite Hizmetleri Sempozyumu İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapıldı. Yapılan toplantıya Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyette bulunan hastanelerinin Destek hizmetleri müdürleri, müdür yardımcıları ve Güvenlik hizmetleri müdürleri ile Güvenlik-İş Sendikamızı temsilen İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanımız Ramazan PALAK, Şube sekreterimiz Serkan TENK ve Genel Başkan Baş Danışmanımız Prof. Dr. Türker TOPALHAN katıldı. 

Genel Başkan Baş danışmanımız Prof. Dr. Türker TOPALHAN sempozyumun 3. oturumunda Güvenlik Hizmetleri konulu bir sunum yaparak hastanelerde görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerinin 5188 sayılı kanunda belirlenen yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verdi. 

Toplantının soru cevap bölümünde yoğun olarak hastanelerin Acil, otopark gibi bölümlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eleştiriler yapılmış çıkan olaylara müdahalede yetersiz kaldıkları dile getirilmiştir. Genel başkan danışmanımız yapılan eleştirilere cevaben özel güvenlik görevlilerinin Kanundan doğan müdahale sınırlarını hatırlatarak vatandaşları elle bile arama yapamayan özel güvenlik görevlilerinin yetki ve görevlerinin dışında müdahil olması halinde mahkemelerde yargılandığını hatırlatarak somut örnekler vermiştir. Danışmanımız ayrıca Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin yetersizlikleri de vurgulayarak görev yaptıkları kurumların bu durumu bir an evvel Bakanlık nezdinde çözmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Sosyal Ağlarda Paylaş