DETAY

Ankara 2 No’ lu Bölge Şube 1. Olağan Genel Kurul İlanı

           Ankara 2 No’ lu Bölge Şube 1. Olağan Genel Kurul İlanı

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş), Ankara 2 No’ lu Bölge Şubesi 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlandığı takdirde 22.12.2018 tarihinde, GMK Bulvarı No:151 Tandoğan/ANKARA adresinde, saat 09.00’ da aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 29.12.2018 tarihinde aynı adres ve saatte aynı gündemle toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısına şube delegesi sıfatıyla katılacak olanların, anılan yer, gün ve saatte kimlik belgeleri ile hazır bulunmalarını rica ederiz.

GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Seçimi
3. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
4. Açılış Konuşması
5. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
6. Şube Zorunlu Organlara Aday Tespiti 
7. Genel Kurula Sunulan Raporların Okunması ve Görüşülmesi
8. Seçimler
-Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
-Şube Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
-Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
-Üst Kurul Delegelerin Seçimi
9. Dilekler ve KapanışSosyal Ağlarda Paylaş