DETAY

Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı ÇASGEM Tarafından Yayınlandı.

Hızla büyüyen özel güvenlik sektöründe giderek artan sayıda çalışan sağlık güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyor. Can ve mal güvenliğimizi sağlayan özel güvenlik görevlilerinin karşılaşabilecekleri tehlike ve riskleri tanımlamak; çalışanları bu tehlike ve risklerden korumak için alınması gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak; tarafların payına düşenleri yapmalarını sağlamak oldukça önemlidir. 

ÇASGEM, "Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği" kitabını bu alanlarda payına düşen görevi yapmak amacıyla yayınlamıştır. 

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabında özel güvenlik görevlilerinin karşılaştıkları,
iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin ve risklerinin tanımlanmasına;
bu tehlike ve risklerin önlemesine veya güvenlik görevlilerini bu tehlike ve risklerden korumak için alınacak önlemlerin belirlenmesine;
önlemlerin amaca uygun olarak, kim tarafından, ne zaman, nasıl, kim ile birlikte yaşama geçirileceğini ve sürdürüleceğini tanımlayan işyeri iş sağlığı ve güvenliği politikası ve eylem planının hazırlanmasına ve uygulanmasına, ışık tutacak temel ilke ve kurallar ve uygulamaya dönük temel bilgiler derlenmiş,
devletin ödevleri tanımlanmış ve işverene yasal yükümlülükleri, işçilere de yasal görevleri ve hakları anımsatılmıştır.

Kitabın “Giriş ve sektörün özellikleri” başlıklı ilk bölümünde özel güvenlik sektörünün dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimi, sektörde çalışan sayısı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının durumu, güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri ile sektöre özgü durumlar özetlenmiştir.

“Tehlikeler, riskler ve önlemler” başlıklı bölümde, tehlikeler, riskler ve önlemler tanımlanmadan önce, ilgili tarafların (asıl işveren, alt işveren/güvenlik şirketi ve güvenlik görevlileri) işbirliği yapmaları ve eşgüdüm içinde çalışabilmeleri için, bu tarafların yükümlülükleri, sorumlulukları ve görevleri tanımlanmıştır.

Aynı bölümde, önlem alınmadığında oluşabilecek tehlikeler ve riskler ile bu tehlike ve riskleri önlemek veya güvenlik görevlilerini bunlardan korumak için uygulanacak önlemler; çalışma ortamı, çalışma koşulları, çalışma ilişkileri ve mesleki eğitim ve istihdam ile ilgili tehlikeler, riskler ve önlemler alt başlıkları altında özetlenmiştir.

“Güvenlik ve Sağlık Yönetimi” başlıklı bölümde, güvenlik ve sağlık yönetiminin temel ilkeleri, devletin ödevleri, işverenin ve alt işverenin yükümlülükleri, güvenlik görevlilerinin hakları ve görevleri tanımlanmıştır. 

Son bölümde ise güvenlik görevlilerinin de işleri gereği sorumluluk üstlendikleri “İlk yardım” ile ilgili ilkelere yer verilmiştir. 

Özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın karşılaşabilecekleri tehlike ve risklerden korunması ve önlemler alınması adına  ÇASGEM' in "İş Sağlığı ve Güvenliği" kitabı yayınladığı için Güvenlik-İş sendikası olarak teşekkür ederiz.

ÇASGEM tarafından yayınlanan Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabını indirmek için TIKLAYINIZ..

Sosyal Ağlarda Paylaş