DETAY

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Toplandı

Genel Merkez Yönetimiz, Genel Disiplin  Kurulumuz, Genel Denetleme Kurulumuz, Şube Başkanlarımız, Şube Sekreterlerimiz, Bölge Temsilcilerimiz ve Yardımcılarının katıldığı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sendika Genel Merkezimizde toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıda Sendikamı geleceği, Çalışma Hayatı ve Güvenlik Görevlilerinin sorunlarına dair bir çok konuda geniş istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda aşağıda yazılı olan konular karara bağlanmıştır:

- KHK ile kapsam dışında kalan Devlet Hava Meydanları, TEİAŞ, EÜAŞ, Taş Kömürü ve Madenler gibi KİT'lerin kadroya girmeleri için yapılan çalışmalar ve görüşmeler değerlendirildi, TÜRK-İŞ Konfederasyonumuz ve Sendikamız Güvenlik-İş olarak KİT'lerin de kadro kapsamına alınması için her platformda bu sorunu dile getirip çözüm arayışının devam etmesi karara bağlandı.

- Güvenlik-İş Sendikası olarak sendikal faaliyetlerimiz esnasında kamuda çalışan değerli arkadaşlarımızın kadroya geçiş sürecinde her türlü mücadeleyi verdik ve kadroya geçiş sürecinde arkadaşlarımızın karşılaşmış olduğu bir çok sorunu da çözmenin gururunu yaşadık.

KHK'de oluşan yasal boşlukları da tamamlayabilmek için bakanlıklar nezdinde gerekli yazışmaların yapılmasına devam edilmesi ve yazışmalar ile ilgili gelen her olumlu bilgi ve olumlu görüşlerin kurumlara aktarılarak arkadaşlarımızın haklarını almak için yoğun bir çaba sarf edilmesi karar bağlandı.

. Çalışmalar esnasında Güvenlik Sektöründe hali hazırda Özel Sektörde çalışan arkadaşlarımızın sorunlarının daha da büyüdüğünü gördük ve artık onların da sahipsiz olmadığını Güvenlik-İş Sendikası olarak onlar için de örgütlenerek hak mücadelesini daha önce olduğu gibi şimdi de verileceği karara bağlandı.

- Sendikamızın, Şube Başkanlarımızın ve sahada örgütlenme çalışmalarını yürüten arkadaşlarımızın ilk günkü heyecan ile örgütlenme çalışmalarına hız vermesi karara bağlanmıştır. 

Sosyal Ağlarda Paylaş