DETAY

SENDİKAMIZ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN FERAGAT DAVALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası üyeleri, tarafınızca bilindiği üzere 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ ya eklenen 23 üncü maddesinde yer alan idarelerde Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışmakta olan işçilere sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkı verilmiş, kurumlar tarafından başvurular alınmış ve birçok kurumda sürekli işçi kadrosu hakkından yararlanacak işçilerin listeleri açıklanmıştır.

            Kadro listeleri yayımlandıktan sonra özellikle birçok kurumda işçilere, çalışan ve idareye karşı işçilik alacakları, işe iade davası gibi davalar açan işçilerden,toplu iş sözleşmelerine karşı açılan davalardan, feragat etmeleri aksi takdirde kadroya alınmayacakları yönünde hukuka ve hakkaniyete uymayacak derecede baskılar yapıldığı Sendikamız Genel Merkezine ulaşmıştır.

            Öncelikle 696 sayılı KHK’ nın 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ ya eklenen 23 üncü maddesinin (c) bendinde “Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,” maddesi yer almaktadır. “BU KAPSAMDA ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN” denilmek suretiyle asıl anlatılmak istenen kurumlar aleyhine varsa açılmış olan “MUVAZAA” davalarından feragat edileceğine ilişkin düzenlemedir.

           MUVAZAA DAVALARI İSE BAŞTAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ OLABİLMEK İÇİN AÇILMIŞ OLAN DAVALARDIR. YANİ MUVAZAA DAVASINI AÇAN İŞÇİ BU DAVAYI KAZANMASI HALİNDE BAŞTAN İTİBAREN ASIL İŞVEREN OLAN KURUMUN İŞÇİSİ SAYILABİLMEKTEDİR. DOĞAL OLARAK 696 SAYILI KHK İLE TAŞERON OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERE ASIL İŞVEREN OLAN KURUMLAR NEZDİNDE KADRO HAKKI VERİLDİĞİ İÇİN EĞER SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEÇEK OLAN İŞÇİLERDEN MUVAZAA DAVASI AÇMIŞ OLAN VAR İSE BU DAVALARINDAN FERAGAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BUNLARIN DIŞINDA AÇILMIŞ OLAN İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALARDAN KESİNLİKLE FERAGAT EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR.

            SADECE İDARE ALEYHİNE AÇILMIŞ OLAN MUVAZAA DAVALARINDAN FERAGAT EDİLECEĞİ, DAVASI AÇILMIŞ OLAN MAHKEME AŞAMASINDA OLAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, ÜCRET ALACAKLARI, FAZLA MESAİ, ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARI, İKRAMİYE VE DİĞER SOSYAL YARDIMLAR, BAŞKA KURUMLARA KARŞI AÇILMIŞ OLAN KIDEM TAZMİNATI, YILLIK İZİN, İHBAR TAZMİNATI, İŞE İADE DAVALARI GİBİ DAVALARDAN FERAGAT EDİLECEĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR DÜZENLEME YAPILMAMIŞTIR.

            Sendikamız Hukuk Müşavirliği tarafından hangi davalardan feragat edileceğine dair uygulamaya esas olacak görüş vermekle yetkili olan ilgili Bakanlıklara yazılı olarak müracaat edilmiş olup; Bakanlık yetkilileri tarafından “SADECE MUVAZAA DAVALARINDAN FERAGAT EDİLECEĞİ” yönünde geri dönüş alınmıştır.
Buna ilişkin uygulamaya esas olacak şekilde hazırlanan tebliğ ise hali hazırda imzada olup, akabinde sendikamız internet sitesinden tüm üyelerimizle paylaşılacaktır.

            Kurumlar tarafından baskıcı bir şekilde istenen feragatnamelerin İMZALANMAMASINI, AKSİ TAKDİRDE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HAK KAYIPLARININ YAŞANABİLECEĞİ ve neticesinde davanızı temsil eden avukatlara, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ veya İMZALANILAN AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ gereği ücret ödemek zorunda kalınabileceği tüm kadroya geçecek olan üyelerimize önemle duyurulur.

 

Av. Levent ATABAY

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası

Başhukuk Müşaviri

Sosyal Ağlarda Paylaş